วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

เพลงนกกาเหว่า

เ พ ล ง น ก ก า เ ห ว่ า นกกาเหว่าเอยไข่ไว้ให้แม่กาฟัก แม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อน ถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนเพิ่งจะสอนบิน แม่กาก็พาไปกินที่ฝั่งน้ำแม่คงคกินกุ้งกินกั้งกินหอบกระพังและแมงดา กินแล้วก็โผมาเกาะต้นหว้าโพธิ์ทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น